Disclaimer

Disclaimer DB Juridisch Rechtsbureau

Het bezoeken en/of gebruiken van de website van DB Juridisch Rechtsbureau is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Door de website van DB Juridisch Rechtsbureau te bezoeken en/of te gebruiken gaat u akkoord met deze voorwaarden.

DB Juridisch Rechtsbureau betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. DB Juridisch Rechtsbureau is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

U kunt geen rechten ontlenen aan de geboden informatie. De geboden informatie is van algemene aard en niet bedoeld als passend juridisch advies in een concreet geval. Tevens kan de geboden informatie zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Voor passend juridisch advies kunt u contact opnemen met ons.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites die niet door DB Juridisch Rechtsbureau worden onderhouden dienen slechts ter informatie van de bezoeker. Hoewel DB Juridisch Rechtsbureau uiterste zorgvuldigheid betracht met betrekking tot websites waarnaar verwezen wordt, kan DB Juridisch Rechtsbureau niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. DB Juridisch Rechtsbureau wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot websites die niet door DB Juridisch Rechtsbureau worden onderhouden.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud van deze website (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, foto’s, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal) berusten uitsluitend bij DB Juridisch Rechtsbureau. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, een verwijzing te plaatsen naar de website van DB Juridisch Rechtsbureau of een link te plaatsen tussen de website van DB Juridisch Rechtsbureau en een andere website, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van DB Juridisch Rechtsbureau.

DB Juridisch Rechtsbureau behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.

Reacties zijn gesloten.