Scheiding en omgang

Scheiding en omgang

Scheiden is een vervelende situatie en de belangen van beide partijen moeten goed behartigd worden. In deze situatie heeft u duidelijke afspraken nodig, welke moeten worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Op deze wijze voorkomt u vele conflicten en onduidelijkheden in de toekomst. Denk hierbij aan de verdeling van alle gezamenlijke bezittingen en lasten, het ouderlijk gezag over de kinderen, de omgangsregeling betreffende de kinderen en de alimentatie.

Bent u niet gehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap, maar woont u wel samen (met of zonder samenlevingscontract), dan dient u afspraken te maken betreffende hetgeen gezamenlijk eigendom is. Denk hierbij aan de scheiding van gezamenlijke woningen, rekeningen, inboedel, auto’s etc. Indien uit de relatie kinderen zijn geboren dan behoort u voor de kinderen een ouderschapsplan en omgangsregeling op te stellen.

Wij vertellen u graag wat uw rechten en plichten zijn en begeleiden u gedurende dit proces.
Heeft u vragen over onder andere de volgende onderwerpen, neemt u dan contact met ons op:

• huwelijk;
• geregistreerd partnerschap;
• samenwonen;
• echtscheiding;
• verdeling gezamenlijke bezittingen en schulden;
• alimentatie;
• ouderschapsplan;
• erfenis/testament.


Hoe vraag ik een scheiding aan?

U vraagt een echtscheiding aan met een verzoekschrift, dat u via uw advocaat aan de rechtbank stuurt. Hetzelfde geldt voor een scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed.

Verzoekschrift indienen

Het verzoekschrift kunt u samen met uw partner of alleen (eenzijdig verzoek) indienen. De advocaat dient het verzoekschrift in bij de rechtbank. Vraagt u samen de scheiding aan? Dan is 1 advocaat genoeg.

Bij een eenzijdig verzoek of als u het niet met elkaar eens bent, moet u ieder een eigen advocaat kiezen. Doet u een eenzijdig verzoek tot scheiding? Uw partner krijgt dan een kopie van het verzoekschrift binnen 14 dagen na indiening bij de rechtbank. Dit regelt de advocaat van uw partner. Uw partner kan bezwaar maken tegen de scheiding. Dat wordt ‘verweer voeren’ genoemd.

Nevenvoorziening bij scheiding

U kunt in het verzoekschrift vragen om een nevenvoorziening. Dit is een afspraak die te maken heeft met de echtscheiding. Bijvoorbeeld over de omgang met de kinderen. Als u het met elkaar eens bent, neemt de rechter de beslissing tegelijk met de beslissing over de scheiding. Heeft u of uw partner bezwaar, dan behandelt de rechter het verzoek op een aparte zitting.

Scheiding definitief

Een echtscheiding is definitief als de echtscheidingsuitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit geldt ook voor een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. De beschikking van de rechter moet binnen 6 maanden zijn ingeschreven. Dit regelt uw advocaat.

Een scheiding van tafel en bed is definitief als de beschikking binnen 6 maanden in het huwelijksgoederenregister is ingeschreven. Dit register is te vinden bij de griffie van de rechtbank.

Kopie echtscheidingsbeschikking aanvragen

U en uw ex-partner of uw kinderen kunnen een kopie aanvragen van de echtscheidingsbeschikking bij de rechtbank.

Bron: Rijksoverheid


Reacties zijn gesloten.