Ontslag en uitkeringen

Ontslag en uitkeringen

Bent u ontslagen of dreigt u ontslagen te worden? Dan wilt u weten of dit terecht is en wat uw rechten zijn.
Om de juiste aanpak te bepalen is het van belang dat wij weten op welke wijze de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd:

• op staande voet;
• via een ontslagvergunning bij het UWV;
• via de kantonrechter;
• beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst).

Wij kunnen tevens een vaststellingsovereenkomst bij een ontslag met wederzijds goedvinden nakijken. Wij kijken dan de vaststellingsovereenkomst na en controleren dan onder andere de ontslagvergoeding, opzegtermijn en uw recht op een WW-uitkering. Dit voor een vast bedrag ad €115,-. Hierbij adviseren wij u ook of u het voorstel kunt accepteren of dat u ene tegenvoorstel kunt doen.

Wij zullen uw zaak aan de hand van uw verhaal beoordelen en indien noodzakelijk namens u in bezwaar gaan tegen de beslissing van uw werkgever om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Na uw ontslag kunt u recht hebben op een WW-uitkering. Wij kunnen per ontslagwijze voor u beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt.

 

U kunt met ons contact opnemen over onder andere de volgende onderwerpen:

• proeftijd;
• ontslag op staande voet;
• non-actiefstelling;
• opzegging en opzegtermijnen;
• geen verlenging van uw arbeidscontract, zonder tijdige mededeling;
• beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst);
• ontslagvergoedingen;
• overname en faillissement van werkgever;
• WW-uitkering;
• ZW-uitkering;
• WIA-uitkering.

Reacties zijn gesloten.