Wij staan voor u klaar.

Heeft u een juridisch vraagstuk en heeft u behoefte aan snel, deskundig
en betaalbaar juridisch advies?Neemt u dan geheel kosteloos en vrijblijvend
contact op voor een eerste advies.Wij beoordelen wat uw rechten zijn en
op welke wijze u uw recht kunt krijgen.

Uw voordelen:

 • Snel deskundig en betaalbare rechtshulp;
 • Gratis eerste juridisch advies per telefoon en per e-mail;
 • Volledige aandacht en inzet voor uw zaak;
 • Bezoek aan huis of andere door u te bepalen locatie;
 • 7 dagen per week bereikbaar;
 • Consult aan huis of locatie voor €80,-;
 • Op voorhand duidelijkheid over onze betaalbare tarieven;
 • Voorlichting over juridische onderwerpen.

Wat doen wij?

 • Juridisch advies en begeleiding;
 • Opstellen van brieven;
 • Opstellen overeenkomsten;
 • Onderhandelen bij conflicten en ontslag;
 • Bezwaarschriften en verweerschriften;
 • Procederen bij kantonrechter;
 • Buitengerechtelijke incassoprocedure.

Beoordeling vaststellingsovereenkomst ontslag met wederzijds goedvinden.

Beoordeling vaststellingsovereenkomst ontslag met wederzijds goedvinden. Wij kunnen uw vaststellingsovereenkomst beoordelen en u hierin adviseren voor een vast tarief.
Hieronder valt:

 

 • Beoordelen vaststellingsovereenkomst;
 • Uw recht op een WW-uitkering beoordelen;
 • De opzegtermijn nakijken;
 • Transitievergoeding narekenen;
 • Advies geven om in te stemmen met het voorstel of om een tegenvoorstel te doen.

 

Dit alles voor een vast tarief ad €115,- incl. BTW. Wij kunnen u bij een eventueel vervolg begeleiden bij de onderhandelingen met uw werkgever.

Diensten

Bent u ontslagen of dreigt u ontslagen te worden? Dan wilt u weten of dit terecht is en wat uw rechten zijn. Wij kunnen daarbij ook de vaststellingsovereenkomst bij een ontslag met wederzijds goedvinden nakijken voor een vast bedrag. Wij kijken dan de vaststellingsovereenkomst na, controleren de ontslagvergoeding, opzegtermijn en uw recht op een WW-uitkering, voor een vast bedrag ad €115,-.

U kunt met ons contact opnemen over onder andere de volgende onderwerpen:

 • proeftijd;
 • ontslag op staande voet;
 • non-actiefstelling;
 • opzegging en opzegtermijnen;
 • geen verlenging van uw arbeidscontract, zonder tijdige mededeling;
 • beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst);
 • ontslagvergoedingen;
 • overname en faillissement van werkgever;
 • WW-uitkering;
 • ZW-uitkering;
 • WIA-uitkering.

Gaat u scheiden of uit elkaar dan heeft u mogelijk recht op alimentatie of u moet alimentatie betalen.

 • verlaging/verhoging inkomen alimentatiegerechtigde of -plichtige;
 • wijziging woonsituatie alimentatiegerechtigde of -plichtige;
 • meerderjarig kind, welke voldoende inkomsten ontvangt;
 • wetswijzigingen.

Heeft u vragen over uw arbeidscontract/-voorwaarden en/of andere arbeidsgerelateerde zaken?

U kunt bij ons onder andere terecht voor de volgende onderwerpen:

 • arbeidsovereenkomst en -voorwaarden;
 • proeftijd;
 • concurrentiebeding/relatiebeding;
 • vergoeding van scholingskosten;
 • uitbetaling van het salaris/vakantiegeld;
 • opname vakantiedagen;
 • arbeidsongeschiktheid;
 • werkgevers-/ werknemersaansprakelijkheid en bedrijfsongevallen;
 • zwangerschapsverlof;
 • uitzendovereenkomsten;
 • oproepovereenkomsten;
 • CAO;
 • privacy op het werk;
 • overname en faillissement van werkgever.

Scheiden is een vervelende situatie en de belangen van beide partijen moeten goed behartigd worden.

Heeft u vragen over onder andere de volgende onderwerpen, neemt u dan contact met ons op:

 • huwelijk;
 • geregistreerd partnerschap;
 • samenwonen;
 • echtscheiding;
 • verdeling gezamenlijke bezittingen en schulden;
 • alimentatie;
 • ouderschapsplan;
 • erfenis/testament.

Heeft u vragen over de verplichtingen van uw verhuurder of huurder, huurverhogingen, huuropzegging, huurachterstand?

U kunt bij ons terecht als het gaat over:

 • huurcontract woning;
 • huurverhoging;
 • huurachterstand;
 • huuropzegging;
 • koopcontract woning;
 • (ver)bouwen;
 • buren;
 • belastingen en heffingen;
 • bestemmingsplan.

Kunt u uw rekeningen niet meer (op tijd) betalen, dan kunt u onder andere te maken krijgen met deurwaarders en incassobureaus.

U kunt onder meer contact met ons opnemen over:

 • incassobureau;
 • afsluiting van water/ energie;
 • deurwaarder;
 • woningontruiming;
 • incassokosten;
 • minnelijke schuldregeling (minnelijk traject);
 • wettelijke rente;
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);
 • dwangbevel;
 • faillissement;
 • beslag;
 • verjaring rekening;
 • openbare verkoop;
 • BKR-registratie.

Wilt u weten wat uw rechten zijn wanneer u als consument een product of dienst koopt?
U kunt bij ons onder andere terecht als het gaat om:

 • aankoop van producten;
 • aankoop van diensten;
 • vakanties;
 • abonnementen en contracten;
 • energie;
 • water;
 • internet, televisie en vaste telefonie;
 • mobiele telefonie;
 • sportschool;
 • verzekeringen;
 • sparen;
 • lenen;
 • kopen in de winkel;
 • kopen via internet of telefoon;
 • kopen aan huis, op straat of op een verkoopdemonstratie;
 • garantie.

Hieronder vallen alle juridische vraagstukken die niet onder één van de andere onderwerpen vallen.

Bij overige onderwerpen kunt u denken aan juridische vragen over:

 • belastingen;
 • belastingtoeslagen;
 • kinderbijslag;
 • boetes;
 • conflicten met de gemeente.

Wij kunnen u helpen bij het opstellen, nakijken en beoordelen van uw contracten en algemene voorwaarden.